Máy Hàn Tự Động Twinny T

TWINNY T là tuyệt vời để hàn PVC và các màng mỏng hoặc mềm khác. Nó có sẵn hoặc có hoặc không có kênh test khí.

Hàn bạt nhựa có độ dày từ 1.5mm – 2.5mm. Hoặc hàn bạt nhựa PVC được thay thế bởi Rulo không có rảnh test khí. Hàn bạt HDPE hoặc PP, PET.