bấc thấm đứng

Bấc thấm đứng ngày nay cấu tạo là một  lỏi nhựa bên trong hình Hazmonica hoặc hình ziczac có khổ rộng từ 10cm, bọc bên ngoài là một lớp Vải địa kỹ thuật không dệt có tính thấm cao và kích thước lổ cực kỳ nhỏ.

Lớp vải tác dụng lọc các hạt cát nhỏ nhất trong lớp trầm tích của đất xâm nhập vào lỏi nhựa, làm tắc đường dẫn của lỏi. Lỏi nhựa này các định hình khác nhau, rất đa dạng nhưng đặc tính chuyên dùng nhất là định hình lá hazmonica hoặc hình Ziczac

Bấc thấm ngang

Bấc thấm ngang cũng là một vật liệu có cấu tạo từ lỏi nhựa bên trong. được bọc xung quanh một lớp vải địa kỹ thuật không dệt xuyên kim. Chúng khác với Bấc thấm đứng bản rộng từ 20 đến 30cm. Lỏi nhựa bên trong cấu tạo cũng rất khác theo các hình dạng lồi lõm. Hoặc cấu tạo các rảnh thuận tiện cho thoát nước theo hướng ngang trên mặt đất. 

Chức năng của Bấc thấm ngang là được kết nối với Bấc thấm đứng. Khi được gia tải trên bề mặt của nền móng yếu. Nước được thoát ra từ bấc thấm đứng và kết nối với chúng theo phương ngang. Để rút khỏi mặt của nền móng được xây dựng công trình trên đó.

liên hệ