Máy hàn màng HDPE Geostar G5/G7

  • Máy hàn tự động GEOSTAR công nghệ hàn nhựa từ Thụy Sỹ. Máy có trọng lượng 16.5kg vận hành mạnh mẽ. Thao tác dễ dàng và đạt năng suất sao
  • Thích hợp trong việc thi công hàn bạt HDPE có độ dày từ 0.75mm đến 3mm. Công trình Hầm Biogas phủ bạt nhựa HDPE, xử lý chôn lấp rác và xây hồ cảnh quan