Máy hàn đùn nhựa HDPE Weldy Booster EX2

Hàn bạt nhựa, màng nhựa, vải địa kỹ thuật lót chống thấm và phủ nổi ( ngăn mùi tạo khí) làm hầm bibogas cho các trang trại chăn nuôi, nhà máy chế biến sản xuất thực phẩm, cơ sở giết mổ, nhà máy bia,  ….

– Hàn bạt nhựa, màng nhựa chống thấm ao nuôi tôm, hồ chứa nước ngọt, kênh mương dẫn nước cho các trang trại lớn.

– Hàn vải địa kỹ thuật hồ bùn đỏ bauxit, hồ chứa chất thải trong quá trình khai thác khoáng sản…

– Hàn ống nhựa HDPE/PVC/LDPE/ trong đường ống cấp thoát nước, đường ống khí thải từ các nhà máy.

– Hàn bồn bể nhựa chứa xăng dầu, chứa chất lỏng hóa chất.

– Hàn tấm nhựa, vỏ nhựa trong sửa chữa, gia công tạo mới tàu thuyền, máy bay, xe tăng, ô tô….