Rọ đá – Thảm đá mạ kẽm ® | Hưng Phú

  • Rọ đá mạ kẽm Hưng Phú được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở đã được công bố. Tiêu chuẩn TCVN 2053 – 1993 dây đan mạ kẽm nhẹ.
  • Nhận đặt hàng theo yêu cầu với dây đan mạ kẽm nặng hoặc tiêu chuẩn mới về dây đan TCVN 10335 – 2014 yêu cầu kích thước mắt lưới từ 6cm đến 10cm.
  • Nhận sản xuất với các quy cách đặc biệt của định hình khối rọ đá, khối thảm đá với dây viền thông dụng. Dây đan nhỏ nhất từ 2.0 mm đến dây đan lớn nhất 3.0 mm trừ lưới mắt 6cmx8cm.
  • Mời bạn xem báo giá Rọ đá mạ kẽm – Thảm đá Hưng Phú cập nhật thường xuyên:
Danh mục: